Wybór zarządu

Szanowni Państwo,
dnia 26 listopada 2022 r. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie.

W wyniku prawomocnych wyborów w głosowaniu tajnym Zjazd wybrał na Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie kol. Józefa Zyska.

W wyniku prawomocnych wyborów w głosowaniu tajnym Zjazd wybrał na członków zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie kolegów:

 1. Krzysztof Wieczorek – Wiceprezes Zarządu.
 2. Piotr Czajkowski – Sekretarz Zarządu.
 3. Stanisław Ostrówka – Skarbnik Zarządu.
 4. Ryszard Jarosz – Członek Zarządu.
 5. Dariusz Kaczmar – Członek Zarządu.
 6. Marek Kaliński – Członek Zarządu.

W wyniku prawomocnych wyborów w głosowaniu tajnym Zjazd wybrał na członków Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie kolegów:

 1. Józef Karpiński – Przewodniczący.
 2. Jadwiga Dąbrowska – w-ce Przewodnicząca.
 3. Tadeusz Miciuta – członek.

W wyniku prawomocnych wyborów w głosowaniu tajnym Zjazd wybrał na członków Sądu Koleżeńskiego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie kolegów:

 1. Czesław Stelmaszuk – Prezes.
 2. Ryszard Czachorowski – członek.
 3. Jadwiga Drożdżek – członek.

W wyniku prawomocnych wyborów w głosowaniu tajnym Zjazd wybrał na delegatów na Zjazd PZP kolegów:

 1. Piotr Czajkowski.
 2. Dariusz Kaczmar.
 3. Józef Karpiński.
 4. Ryszard Jarosz.
 5. Tadeusz Miciuta.
 6. Feliks Stachowicz.
 7. Krzysztof Wieczorek.
 8. Józef Zysk.