Oferty na pogłowie 2024

Witamy,

Poniżej przedstawiamy wykaz ofert otrzymanych w ramach realizacji projektu.

Lp. Pełna   nazwa producenta pogłowia Nazwa pliku
1 Pasieka   Hodowlana Edward Fiłkowski
01 Edward Fiłkowski.pdf
2 Pasieka   Hodowlana „Sądecki Bartnik” Janusz Kasztelewicz
02 Sądecki Bartnik.pdf
3 Gospodarstwo   Pasieczne Tomasz Strzyż
03 Tomasz Strzyż.pdf
4 Gospodarstwo   Rolne Michał Imbiorowicz Pasieka Dary Ula
04 Michał Imbirowicz Dary Ula.pdf
5 Wioletta   Kluska
05 Wioletta Kluska.pdf
6 Pasieka   Hodowlana Węgrzynowicz
06 Urszula Węgrzynowicz.pdf
7 Łucja   Skonieczna
07 Łucja Skonieczna.pdf
8 Pasieka   Hodowlana Zbigniew Matula
08 Zbigniew Matula.pdf
9 Monika   Buszyniewicz
09 Monika Buszyniewicz.pdf
10 Specjalistyczne   Gospodarstwo Pszczelarskie Łukasz Gładys
10 Łukasz Gładysz.pdf
11 Pasieka   Zarodowa w Maciejowie im. Ks. Dr. Jana Dzierżona
11 Pasieka Zarodowa w Maciejowie.pdf
12 Pasieka   Hodowlana Wojciech Lutkiewicz
12 Wojciech Lutkiewicz.pdf
13 Przedsiębiorstwo   Pszczelarskie Tomasz Łysoń
13 Tomasz Łysoń.pdf
14 Pasieka   Hodowlana Krzysztof Loc
14 Krzysztof Loc.pdf
15 Pasieka   Hodowlana – mgr inż. Maria Wilde
15 Pasieka Wilde.pdf
16 Przedsiębiorstwo   Pszczelarskie Miodoland
16 Miodoland.pdf
17 Pasieka   Mellifera Maria Gembala
17 Maria Gembala.pdf
18 Pasieka   Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj
18 Pasieka Wojciech Smaruj.pdf
19 Pasieka   Hodowlana Melissa Agnieszka Wójtowicz
19 Agnieszka Wójtowicz.pdf
20 Pasieka   Hodowlana Miodzio Izabela Rachwalik
20 Pasieka Hodowlana Miodzio.pdf
21 Tomasz Matacz
21 Tomasz Matacz.pdf
22 Gosspodarstwo   Pasiecze „Pasieka Szeligów”
22-2 Pasieka Szeligów.pdf
23 Kujawsko-Pomorski   Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
23 ODR w Minikowie.pdf
24 Gospodarstwo   Pszczelarskie Sławomir Trzybiński
24 Sławomir Trzybiński.pdf
25 Paweł Nowak
25 Paweł Nowak.pdf
26 Pasieka   Zarodowa Wojciech Pelczar
26 Pasieka Zarodowa Wojciech Pelczar.pdf
27 Gospodarstwo   Pasieczne Waldemar Bukowski
27 Waldemar Bukowski.pdf
28 Pasieka   Zarodowa w Kościerzowych
28 Pasieka Zarodowa w Kościerzowych.pdf
29 Pasieka   Hodowlana Postuła
29 Pasieka Hodowlana Postuła.pdf
30 Działy   Specjalne Produkcji Rolnej „Pszczółka” Sokalski Tomasz
30 Sokalski Tomasz.pdf
32 Pasieka   Cegiełko
32 Pasieka Cegiełko.pdf
33 Wioletta   Adamek
33 Adamek Wioletta.pdf
34 Pasieka   Zarodowa mgr inż. Krzysztof Kubeczek
34 Pasieka Kubeczek.pdf

WZP – Olsztyn