Dokarmianie pszczół (Newsletter 1/10/2023)

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie informuje, że realizuje projekt „Tworzenie warunków ochrony i rozwoju pszczoły miodnej poprzez jej dokarmianie” ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa dobrostanu naturalnych zapylaczy tj. pszczoły miodnej – Apis mellifera (głównie dokarmianie), mający bezpośredni wpływ na zdrowotność i prawidłowy rozwój rodzin pszczelich, a tym samym wzrost plonowania roślin uprawnych. Adresatami zadania są pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy  w Olsztynie, którzy wezmą w akcji dokarmiania rodzin pszczelich z województwa warmińsko mazurskiego. W projekcie stawiamy sobie za cel wesprzeć 1662 pszczelarzy posiadających ok. 54545 uli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którzy otrzymają 10118 kg  paszy do dokarmiania pszczół, proporcjonalnie do pasieki i opakowań z paszą za kwotę dofinansowania 59999.50zł

Poprzez realizację projektu chcemy stworzyć warunki do ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych w naszym województwie.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Projekt:
„Tworzenie warunków ochrony i rozwoju pszczoły miodnej poprzez jej dokarmianie