IX edycja konferencji oraz gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku 2023

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 18 października 2023 r. odbyła się konferencja pt. „Pszczelarstwo – odpowiedzialne hobby, odpowiedzialny biznes” oraz rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku 2023.

W konferencji i uroczystej gali uczestniczyli finaliści Konkursu na Pszczelarza Roku 2023, a także pszczelarze. Uroczystości zaszczycili Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Przemysław Rzodkiewicz – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz prorektor SGGW ds. Rozwoju Prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Wśród uczestników konferencji i gali nie zabrakło Stanisława Bóla, wiceprezydenta p.o. prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego, pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, kilku prezesów wojewódzkich/regionalnych związków pszczelarzy, oraz innych organizacji, a także dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Wśród patronów medialnych obecna była redaktor naczelna miesięcznika Pszczelarza Polskiego, Alicja Laszkiewicz.

Konferencję otworzyli Prof. Zbigniew Kołtowski, kierownik Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz dr inż. Sławomir Jarka, prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju.

Zgromadzeni zarówno w Auli Kryształowej jak i przed ekranami wysłuchali następujących wykładów:

– Wyzwania etyczne pszczelarstwa w społeczeństwie sieci, prof. dr hab. Franciszka Kampki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– Regulacje prawne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa owadów zapylających podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin, dr inż. Joanny Gałązki, , Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.,

– Analiza pyłkowa miodu, czyli jaką etykietę nakleić na słoik? dr Dariusza Tepera, , HoneyLab Teper & Waś s.c.

– Główne dokumenty strategiczno-rozwojowe MRiRW dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w tym wsparcie rynku produktów pszczelich, Marzena Trajer, dyrektor Biura Analiz i Strategii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem pana Jacka Parszewskiego z MRiRW przyznała zaszczytny tytuł Pszczelarza Roku 2023 po raz pierwszy trafił do rąk pszczelarki – pani Katarzyny Maziec, która została zgłoszona do konkursu przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynie. Pszczelarstwem zajmuje się od 9 lat i obecnie posiada ponad 150 zarejestrowanych rodzin pszczelich. Prowadzi również pasiekę wędrowną. Pani Katarzyna Maziec w konkursie rywalizowała w kategorii Pszczelarstwo towarowe. Wygrywając tą kategorię, ubiegała się o tegoroczne Grand Prix.

Pani Katarzynie Maziec prowadzi pasiekę wzorowo zorganizowaną, usytuowaną w przepięknym krajobrazie Warmii. W obrębie zabudowań pasiecznych znajduje się przestrzeń służąca potrzebom produkcyjnym, w tym doskonale wyposażona pracownia. W pasiece prowadzone są liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz do młodych adeptów sztuki pszczelarskiej, dla pszczelarzy, którzy mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności pszczelarskich.

Laureaci IX edycji Konkursu

Laureatka Grand Prix i tytuł Pszczelarza Roku IX edycji Konkursu

Katarzyna Maziec

Kategoria: Pszczelarstwo towarowe

I miejsce – Katarzyna Maziec
II miejsce – Krzysztof Łukasiewicz
III miejsce – Michał Strzaliński


Źródło: Polski Związek Pszczelarski